Ký Ức Hà Nội Triển lãm tranh

TRIỂN LÃM TRANH

  Với mong muốn tái hiện, lưu giữ và bảo tồn những giá trị văn hóa truyền thống của một thời kỳ lịch sử, các tác giả cả chuyên và không chuyên của Urban Sketchers Hanoi mang đến triển lãm

250 bức tranh

Đây là những tác phẩm đặc sắc nhất trong số hàng ngàn tác phẩm có chủ đề tập thể Hà Nội xưa được chọn lọc và thẩm định bởi các chuyên gia mỹ thuật, hội họa và kiến trúc.

                  <img width="700" height="396" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky_uc_ha_noi_1.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky_uc_ha_noi_1.jpg?w=700&amp;ssl=1 700w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky_uc_ha_noi_1.jpg?resize=300%2C170&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />                     
                  <img width="700" height="708" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky-uc-ha-noi-2.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky-uc-ha-noi-2.jpg?w=700&amp;ssl=1 700w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky-uc-ha-noi-2.jpg?resize=297%2C300&amp;ssl=1 297w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />                     
                  <img width="700" height="618" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky-uc-ha-noi-1.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky-uc-ha-noi-1.jpg?w=700&amp;ssl=1 700w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/ky-uc-ha-noi-1.jpg?resize=300%2C265&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 700px) 100vw, 700px" />                     
                  <img width="840" height="560" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1-1024x683.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?resize=840%2C560&amp;ssl=1 840w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?resize=360%2C240&amp;ssl=1 360w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh1.jpg?w=1600&amp;ssl=1 1600w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />