Ký Ức Hà Nội Ra mắt sách

RA MẮT SÁCH

  Bên cạnh các hoạt động triển lãm “Ký hoạ Hà Nội”, ban tổ chức cũng ra mắt cuốn sách “Tập thể Hà Nội - Ký họa & hồi ức” như lời tâm sự của những con người không ngừng yêu thương, gửi gắm tình cảm của mình cho những ai muốn tìm hiểu, chia sẻ về Hà Nội, về một đô thị đang chuyển mình phát triển và có những mảng miếng dần lặn sâu vào ký ức.

Cuốn sách bao gồm 200 bức ký họa được tuyển chọn kỹ  càng

                  <img width="682" height="419" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/2029_MIN_9030_copy.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/2029_MIN_9030_copy.jpg?w=682&amp;ssl=1 682w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/2029_MIN_9030_copy.jpg?resize=300%2C184&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 682px) 100vw, 682px" />                     
                  <img width="840" height="560" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2-1024x683.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?resize=1024%2C683&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?resize=840%2C560&amp;ssl=1 840w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?resize=360%2C240&amp;ssl=1 360w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Trungbayanh2.jpg?w=1600&amp;ssl=1 1600w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />