blogger.nguyenngoclong.com

Nguyễn Ngọc Long

    <h2>Blogger Truyền thông Xã hội</h2>    
  Sáng lập Truyền thông Trăng Đen. Sáng lập và cố vấn Quỹ Trăng Đen.   
    <a href="#" role="button">
          LIÊN HỆ
        </a>
                  <img width="840" height="734" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/untitled-2.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/untitled-2.png?w=915&amp;ssl=1 915w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/untitled-2.png?resize=300%2C262&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/untitled-2.png?resize=768%2C671&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                    <a href="https://www.facebook.com/TruyenThongTrangDen/?fref=ts" data-elementor-open-lightbox="">
            <img width="840" height="683" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logotttd-1024x833.png" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logotttd.png?resize=1024%2C833&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logotttd.png?resize=300%2C244&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logotttd.png?resize=768%2C625&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logotttd.png?w=1680&amp;ssl=1 1680w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />               </a>
    <h2>TRUYỀN THÔNG TRĂNG ĐEN​</h2>    
  Được sáng lập bởi Blogger Nguyễn Ngọc Long, Truyền thông Trăng Đen là CLB Truyền thông Xã hội đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam   
    <h2>UY TÍN</h2>   
  Blogger Nguyễn Ngọc Long là khách mời tham gia chia sẻ tại nhiều sự kiện, diễn đàn lớn.   
    <h3><a href="http://www.pcworld.com.vn/articles/cong-nghe/song-va-cong-nghe/2016/10/1250117/vi-sao-cac-dien-gia-tham-gia-google-day-x-2016/">KHÁCH MỜI GOOGLE <br />DAY X 2016</a></h3><p>23/10/2016</p>    
    <h3><a href="https://blog.topdev.vn/growth-hacking-mot-loai-hinh-nghe-thuat-moi-danh-cho-lap-trinh-vien/">KHÁCH MỜI VIETNAM WEB SUMMIT 2016</a></h3><p>29/10/2016</p>    
    <h3><a href="http://game4v.com/cong-nghe/chuyen-gia-den-tu-facebook-truyen-thong-trang-den-hang-tram-dien-gia-ten-tuoi-da-co-mat-tai-vietnam-mobile-day-2017-422341.g4v">KHÁCH MỜI VIETNAM MOBILE DAY 20176</a></h3><p>20/5/2017</p>    
    <h3><a href="http://chungta.vn/tin-tuc/nguoi-fpt/nhung-dien-gia-dinh-dam-tai-hoi-nghi-truyen-thong-fpt-54574.html">KHÁCH MỜI HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG TẬP ĐOÀN FPT</a></h3><p>10/12/2016</p>    
    <h3><a href="http://infonet.vn/toa-dam-ve-tu-te-va-truyen-thong-xa-hoi-ngay-nay-post145421.info">KHÁCH MỜI TOẠ ĐÀM TỬ TẾ & TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI</a></h3><p>14/9/2014</p>   
    <h3>THƯỜNG XUYÊN TRẢ LỜI PHỎNG VẤN BÁO CHÍ VỀ TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI</h3><p>Xem thêm...</p>    
    <h2>BÁO CHÍ NÓI VỀ NGUYỄN NGỌC <br />LONG</h2>   
                  <img width="550" height="350" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-zing.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-zing.jpg?w=550&amp;ssl=1 550w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-zing.jpg?resize=300%2C191&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />                     
                  <img width="474" height="282" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-soha.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-soha.png?w=474&amp;ssl=1 474w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-soha.png?resize=300%2C178&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 474px) 100vw, 474px" />                     
                  <img width="400" height="200" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtv.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtv.png?w=400&amp;ssl=1 400w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtv.png?resize=300%2C150&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />                      
                  <img width="840" height="225" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-infonet-1024x274.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-infonet.jpg?resize=1024%2C274&amp;ssl=1 1024w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-infonet.jpg?resize=300%2C80&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-infonet.jpg?resize=768%2C206&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-infonet.jpg?w=1680&amp;ssl=1 1680w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="440" height="186" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-dantri.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-dantri.jpg?w=440&amp;ssl=1 440w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-dantri.jpg?resize=300%2C127&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" />                      
                  <img width="185" height="85" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-cafebiz-796367.png" alt="" />                     
                  <img width="200" height="63" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-tuoitre-796536.png" alt="" />                     
                  <img width="225" height="101" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vne.png" alt="" />                      
                  <img width="840" height="469" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtc-1024x572.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtc.png?resize=1024%2C572&amp;ssl=1 1024w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtc.png?resize=300%2C167&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtc.png?resize=768%2C429&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vtc.png?w=1141&amp;ssl=1 1141w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="747" height="383" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vietnamnet.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vietnamnet.png?w=747&amp;ssl=1 747w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vietnamnet.png?resize=300%2C154&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 747px) 100vw, 747px" />                      
                  <img width="450" height="84" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-congluan-796110.png" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-congluan-796110.png?w=450&amp;ssl=1 450w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-congluan-796110.png?resize=300%2C56&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 450px) 100vw, 450px" />                     
                  <img width="458" height="173" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo_vov.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo_vov.png?w=458&amp;ssl=1 458w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo_vov.png?resize=300%2C113&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 458px) 100vw, 458px" />                      
                  <img width="300" height="300" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-kenh14.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-kenh14.jpg?w=300&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-kenh14.jpg?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />                      
                  <img width="172" height="80" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-tiin123.png" alt="" />                      
                  <img width="840" height="560" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png?w=900&amp;ssl=1 900w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png?resize=840%2C560&amp;ssl=1 840w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png?resize=360%2C240&amp;ssl=1 360w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-24h.png?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="283" height="136" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-doisongphapluat.png" alt="" />                      
                  <img width="433" height="162" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-giaoduc-796378.png" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-giaoduc-796378.png?w=433&amp;ssl=1 433w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-giaoduc-796378.png?resize=300%2C112&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 433px) 100vw, 433px" />                      
                  <img width="400" height="200" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-afamily-796157.png" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-afamily-796157.png?w=400&amp;ssl=1 400w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-afamily-796157.png?resize=300%2C150&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 400px) 100vw, 400px" />                      
                  <img width="512" height="512" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-ione.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-ione.png?w=512&amp;ssl=1 512w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-ione.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-ione.png?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 512px) 100vw, 512px" />                     
                  <img width="840" height="323" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-bizlive.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-bizlive.jpg?w=850&amp;ssl=1 850w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-bizlive.jpg?resize=300%2C115&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-bizlive.jpg?resize=768%2C295&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
                  <img width="185" height="85" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-cafebiz-796367.png" alt="" />                     
                  <img width="388" height="153" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-ttt.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-ttt.png?w=388&amp;ssl=1 388w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-ttt.png?resize=300%2C118&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 388px) 100vw, 388px" />                      
                  <img width="567" height="283" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vneconomy.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vneconomy.png?w=567&amp;ssl=1 567w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-vneconomy.png?resize=300%2C150&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 567px) 100vw, 567px" />                     
                  <img width="210" height="50" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo-kienthuc.png" alt="" />                      
                  <img width="193" height="50" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/logo_chungta.png" alt="" />                      
    <h2>HÌNH ẢNH LƯU NIỆM</h2>   
  Một số buổi tập huấn, hội thảo, toạ đàm của Blogger Nguyễn Ngọc Long tại các Tổ chức, Doanh nghiệp, các trường Đại học...    
                  <img width="960" height="728" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/training-08.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/training-08.jpg?w=960&amp;ssl=1 960w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/training-08.jpg?resize=300%2C228&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/training-08.jpg?resize=768%2C582&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" />                     
    <h2>KINH NGHIỆM THỰC TẾ</h2>    
  Tác giả các chiến dịch truyền thông lớn được các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đánh giá cao   
            <figure>
                    <a href="http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hang-tram-nghin-tam-long-dong-ca-vi-cong-ly-2084427.html" data-elementor-open-lightbox="" target="_blank">
            <img width="440" height="293" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dongcavicongly.jpg" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dongcavicongly.jpg?w=440&amp;ssl=1 440w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dongcavicongly.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dongcavicongly.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dongcavicongly.jpg?resize=360%2C240&amp;ssl=1 360w" sizes="(max-width: 440px) 100vw, 440px" />               </a>
                    <figcaption>Đồng ca vì công lý</figcaption>
                  </figure>
            <figure>
                    <a href="http://enternews.vn/ngay-hanh-phuc-to-chuc-dem-nhac-gay-quy-tu-thien-33843.html" data-elementor-open-lightbox="" target="_blank">
            <img width="574" height="383" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngayhanhphuc.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngayhanhphuc.jpg?w=574&amp;ssl=1 574w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngayhanhphuc.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngayhanhphuc.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngayhanhphuc.jpg?resize=360%2C240&amp;ssl=1 360w" sizes="(max-width: 574px) 100vw, 574px" />                </a>
                    <figcaption>Ngày hạnh phúc</figcaption>
                  </figure>
            <figure>
                    <a href="http://soha.vn/cu-dan-mang/dan-trai-dep-coi-tran-nhat-rau-thai-thit-mien-phi-gay-nao-loan-cho-nghia-tan-20151026142005452.htm" data-elementor-open-lightbox="" target="_blank">
            <img width="550" height="339" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/tap-1445863848064-1507261348405.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/tap-1445863848064-1507261348405.jpg?w=550&amp;ssl=1 550w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/tap-1445863848064-1507261348405.jpg?resize=300%2C185&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 550px) 100vw, 550px" />                </a>
                    <figcaption> </figcaption>
                  </figure>
            <figure>
                    <a href="http://thanhnien.vn/kinh-doanh/cam-bien-du-vao-mang-luoi-da-cap-truoc-cong-truong-chi-la-dan-dung-599551.html" data-elementor-open-lightbox="" target="_blank">
            <img width="640" height="360" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/abg1-1440122762225-11-0-701-937-crop-1440230710751-1507261348862.jpg" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/abg1-1440122762225-11-0-701-937-crop-1440230710751-1507261348862.jpg?w=640&amp;ssl=1 640w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/abg1-1440122762225-11-0-701-937-crop-1440230710751-1507261348862.jpg?resize=300%2C169&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 640px) 100vw, 640px" />                </a>
                    <figcaption>Sinh viên Chuẩn</figcaption>
                  </figure>
    <h2>KỸ NĂNG</h2>    
    <h3>TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI</h3>    
  14 năm kinh nghiệm làm truyền thông trong thực tế, một trong những người đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu và tìm hiểu truyền thông xã hội.   
    <h3>THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN</h3>    
  Xây dựng được thương hiệu cá nhân với triết lý "Tell The Truth", gây ảnh hưởng tác động tới nhiều người.    
    <h3>XỬ LÝ KHỦNG HOẢNG</h3>   
  Thường xuyên trả lời phỏng vấn báo chí về những vấn đề liên quan tới khủng hoảng truyền thông trên mạng xã hội.   
    <h3>CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG</h3>    
  Xây dựng facebook cá nhân trở thành một kênh cung cấp thông tin nội dung hữu ích liên quan tới truyền thông xã hội.   
    <h3>TƯ VẤN</h3>   
  Tư vấn cho hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ về những vấn đề liên quan tới truyền thông xã hội.    
    <h3>Đào tạo</h3>    
  Có 15.000+ người đã tiếp nhận kiến thức thông qua các buổi offline, talkshow chia sẻ.    
    <h2>QUỸ TRĂNG ĐEN</h2>   
  Năm 2016, Quỹ Trăng Đen được thành lập với mục tiêu tài trợ 2 tỷ VNĐ mỗi năm cho các hoạt động đào tạo về truyền thông. Blogger Nguyễn Ngọc Long ngoài vai trò cố vấn còn trực tiếp tham gia chia sẻ kiến thức tại nhiều trường Đại học như ĐH Sư Phạm, Học viện báo chí, ĐH Quốc Gia TpHCM, ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Bách Khoa, ĐH Ngân Hàng, ĐH Kinh Tế, ĐH Hoa Sen, ĐH Đà Lạt...    
                  <img width="1000" height="1000" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/quy-td-copy-1.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/quy-td-copy-1.png?w=1000&amp;ssl=1 1000w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/quy-td-copy-1.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/quy-td-copy-1.png?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/quy-td-copy-1.png?resize=768%2C768&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" />                      
                  <img width="1080" height="1080" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/along-watermask.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/along-watermask.png?w=1080&amp;ssl=1 1080w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/along-watermask.png?resize=150%2C150&amp;ssl=1 150w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/along-watermask.png?resize=300%2C300&amp;ssl=1 300w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/along-watermask.png?resize=768%2C768&amp;ssl=1 768w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/along-watermask.png?resize=1024%2C1024&amp;ssl=1 1024w" sizes="(max-width: 1080px) 100vw, 1080px" />                      
    <h4>TRIẾT LÝ TRĂNG ĐEN</h4>   
  1. Luôn là chính mình và luôn khác biệt2. Không có nghĩa vụ làm đẹp lòng số đông

3. Thực tài, thực học, thực hành và nỗ lực khẳng định bản thân
4. Sẵn sàng chết để sự thật được lên tiếng
5. Nói ít, làm nhiều và chứng minh bằng hành động

15.000+

  Là con số tiếp nhận kiến thức thông qua các khoá học, buổi offline, chia sẻ của Blogger Nguyễn Ngọc Long    
    <h2>[1]</h2>    
    <h2>[2]</h2>    
    <h2>[3]</h2>    
    <h3>KIẾN THỨC TRUYỀN THÔNG</h3>   
  Chia sẻ kiến thức về lập kế hoạch truyền thông, triển khai kế hoạch truyền thông trong thực tế,   
    <h3>THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN</h3>    
  Ứng dụng xây dựng thương hiệu cá nhân để nhà tuyển dụng, đối tác, khách hàng tự tìm đến.    
    <h2>CHIẾN LƯỢC NỘI DUNG</h2>    
  Xây dựng nội dung tăng doanh thu bền vững và lâu dài.    
                  <img width="840" height="560" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg?w=960&amp;ssl=1 960w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg?resize=300%2C200&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg?resize=768%2C512&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg?resize=840%2C560&amp;ssl=1 840w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg?resize=120%2C80&amp;ssl=1 120w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg?resize=360%2C240&amp;ssl=1 360w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/dsc8708.jpg?resize=600%2C400&amp;ssl=1 600w" sizes="(max-width: 840px) 100vw, 840px" />                     
    <h2>Gallery hình ảnh</h2>    
                  <img width="775" height="1094" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/nguyen_ngoc_long-1-ncs.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/nguyen_ngoc_long-1-ncs.png?w=775&amp;ssl=1 775w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/nguyen_ngoc_long-1-ncs.png?resize=213%2C300&amp;ssl=1 213w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/nguyen_ngoc_long-1-ncs.png?resize=768%2C1084&amp;ssl=1 768w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/nguyen_ngoc_long-1-ncs.png?resize=725%2C1024&amp;ssl=1 725w" sizes="(max-width: 775px) 100vw, 775px" />                     
                  <img width="624" height="473" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/s2-training-08.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/s2-training-08.jpg?w=624&amp;ssl=1 624w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/s2-training-08.jpg?resize=300%2C227&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 624px) 100vw, 624px" />                     
    <h4>Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG</h4>    
  Suy nghĩ về Blogger Nguyễn Ngọc Long từ học viên, khách hàng, đối tác    
    <figure><img src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/phanthu.png" title="phanthu" alt="phanthu" /></figure><h3>Chị Phan Thu</h3><p>GĐ Đối ngoại & Truyền thông VNG Corp</p>   
  Tôi thấy Long giống Mentor nhiều hơn Teacher. Teacher thì chỉ dạy kiến thức, Mentor còn bao hàm cả việc tư vấn nữa. Sự tư vấn và chỉ dẫn của Long luôn khiến tôi tự tin hơn khi lên kế hoạch và triển khai.     
    <figure><img width="389" height="379" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/test-2.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/test-2.png?w=389&amp;ssl=1 389w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/test-2.png?resize=300%2C292&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 389px) 100vw, 389px" /></figure><h3>Chị Vân Nguyễn</h3><p>Top 30 under 30 Forbes 2016</p>    
  Mặc dù mình có bằng cấp, được đào tạo rất bài bản. Nhưng trước những kiến thức anh Long đưa ra, mình thấy bản như 1 tờ giấy trắng được viết vẽ rất nhiều điều bổ ích, thú vị về TRUYỀN THÔNG - một lĩnh vực mà đến giờ mình mới nhận ra tầm quan trọng của nó.   
    <figure><img width="150" height="150" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/test-3.png" alt="" /></figure><h3>Chị Lê Thị Lan Anh</h3><p>Founder / Phó viện trưởng Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt (IEDV)</p>   
  Những thuật ngữ chuyên môn về truyền thông, các bước lập kế hoạch hay khó nhất là chủ đề xử lý khủng hoảng truyền thông… đều được Blogger Nguyễn Ngọc Long Long lý giải một cách cặn kẽ, chi tiết, sắc bén và dễ hiểu. Chúng tôi rất hài lòng vì đó là những tri thức đặc biệt giá trị và có thể áp dụng được luôn.   
    <h2>LIÊN HỆ</h2>    
                  <img width="600" height="818" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngoclong.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngoclong.png?w=600&amp;ssl=1 600w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2018/08/ngoclong.png?resize=220%2C300&amp;ssl=1 220w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" />                      
    <h3>Blogger Nguyễn Ngọc Long</h3>    
  Email: long@nguyenngoclong.comPhone: 0988.888.008Website: www.nguyenngoclong.com    
    <a href="https://facebook.com/nguyenngoclong1983">
    </a>
  Gửi câu hỏi thắc mắc, đặt hẹn tư vấn:    
    <a href="https://www.messenger.com/t/TruyenThongTrangDen" role="button">
          TẠI ĐÂY
        </a>