3d Cung Tâm Kế KOL mạng xã hội

KOL MẠNG XÃ HỘI

  Bao gồm 2 giai đoạn: Trước và sau khi ra mắt phim. Đạt được

202.354
người tiếp cận

2296 lượt xem

133 bình luận

645 reaction

                  <img width="300" height="113" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/1280px-Facebook.svg_-300x113.png" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/1280px-Facebook.svg_.png?resize=300%2C113&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/1280px-Facebook.svg_.png?resize=768%2C289&amp;ssl=1 768w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/1280px-Facebook.svg_.png?resize=1024%2C385&amp;ssl=1 1024w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/1280px-Facebook.svg_.png?w=1280&amp;ssl=1 1280w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />                     
                  <img width="794" height="491" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/az.png" alt="" srcset="https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/az.png?w=794&amp;ssl=1 794w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/az.png?resize=300%2C186&amp;ssl=1 300w, https://i0.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/az.png?resize=768%2C475&amp;ssl=1 768w" sizes="(max-width: 794px) 100vw, 794px" />                     
                  <img width="300" height="150" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Blued-Logo-300x150.jpg" alt="" srcset="https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Blued-Logo.jpg?resize=300%2C150&amp;ssl=1 300w, https://i1.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/Blued-Logo.jpg?w=600&amp;ssl=1 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" />                     
                  <img width="763" height="435" src="https://nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/cx.png" alt="" srcset="https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/cx.png?w=763&amp;ssl=1 763w, https://i2.wp.com/nguyenngoclong.com/blog/wp-content/uploads/2019/04/cx.png?resize=300%2C171&amp;ssl=1 300w" sizes="(max-width: 763px) 100vw, 763px" />