Nguyễn Ngọc Long Blackmoon trên báo

Trang này lưu lại những bài viết, bài phỏng vấn của mình trên báo. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/02/140226_nguyen_ngoc_long_interview.shtml http://giadinh.net.vn/tranh-cai/khong-thay-ngoc-trinh-hap-dan-thi-ban-khong-phai-dan-ong-cung-chang-phai-dan-ba-20140921110957718.htm

đọc tiếp