Author: Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Ngọc Long - blogger uy tín, chuyên gia về truyền thông xã hội tại Việt Nam. Anh có nhiều bài viết sâu sắc chia sẻ về tình yêu, cuộc sống và các vấn đề xã hội được công chúng quan tâm. Với phương châm "Tell the truth" (Nói sự thật), Nguyễn Ngọc Long mang đến những góc nhìn chuyên sâu, những nhận định sắc sảo về các hiện tượng xã hội.