Please log in or register to do it.

Nói ra thì mang nhục nhưng mình cứ uống… Trà Sữa là bị say. Người cứ nôn nao khó chịu @__@

Lý do: không bao giờ dùng chất kích thích, bao gồm rượu bia cà phê thuốc lá và trà (ngoại trừ trà đá).

Thế nên, quán Trà Sữa nào mà mình uống bị say chứng tỏ quán đó cho nhiều trà, mà là trà thiệt!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 17, 2013 at 12:06AM)

Hậu quả sau một đêm thức trắng
Những điều "CẤM KỴ" khi lên Facebook

Your email address will not be published. Required fields are marked *