Please log in or register to do it.

My best friend.

Thức trắng đêm từ hôm qua đến giờ. Người lâng lâng bay bay không làm được cái gì hết. Mặt thì thảm cười không nổi.

Haizzzz. Tổn hại sức khoẻ ghê quá!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 17, 2013 at 05:07PM)

Giữa vòng vây của 2 trai đẹp
Uống trà sữa cũng bị say

Your email address will not be published. Required fields are marked *