Please log in or register to do it.

Nói một lời gian dối thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì phải khổ như vậy?

Long Velo

Anh Thơ và Trọng Tấn bị tạm cấm biểu diễn nghệ thuật
Cơm cháy

Your email address will not be published. Required fields are marked *