Please log in or register to do it.

“Đừng mua những gì vượt quá nhu cầu thực sự của bạn”

Nội hiểu rõ, hiểu đúng, hiểu hết và vận dụng linh hoạt được 12 chữ này vào cuộc sống là cũng đủ để thay đổi số mệnh của một con người :-)

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 04, 2013 at 01:43PM)

Khóc giữa trưa
CHUYỆN NHỎ Ở SÀI GÒN - CẢNH SÁT GIAO THÔNG

Your email address will not be published. Required fields are marked *