Please log in or register to do it.

“Hãy nỗ lực biến khách hàng thành bạn. Đừng cố gắng biến bạn thành khách hàng”.

Một trong số nhiều câu của sư phụ khiến mình tâm đắc trong buổi ăn trưa qua ở NOA u003C3

Nguyễn Ngọc Long

Áo Len Bà đan
Chân muốn đi

Your email address will not be published. Required fields are marked *