Please log in or register to do it.

Sài Gòn trở gió. Muốn ra Hà Nội. Muốn lên Đà Lạt. Muốn xuống Cà Mau. Muốn về Đà Nẵng…

Sao chỗ nào mình cũng muốn đi hết vậy ta? Có ai muốn đi chung với mình không vậy?

Nguyễn Ngọc Long

"Hãy nỗ lực biến khách hàng thành bạn. Đừng cố gắng biến bạn thành khách hàng"
Tin vui từ khách hàng

Your email address will not be published. Required fields are marked *