Please log in or register to do it.

Hay không? Quá hay. Dễ hiểu không? Quá dễ hiểu. Mà có làm được không? Thua! Bó tay toàn tập!!!

Vì sao vậy?

Vì vấn đề nằm ở chỗ, là không nhiều người học được cách nhìn nhận chính xác bản thân, để biết được họ đang CÓ những gì. Thứ của mình thì tưởng của người, thứ của người thì lại ngộ nhận là của mình. Và thế là bao nhiêu đau khổ, hệ lụy bắt đầu phát sinh.

Bởi thế mới có câu “Nói thì dễ mà làm mới khó”. Có nhiều chuyện cứ tưởng là mình đã biết rồi, nhưng kì thực lại chẳng biết gì ráo trọi. “TÔI BIẾT RỒI” là câu nói có sức mạnh thần kì trong việc ngăn chặn bản thân tiếp cận với nguồn tri thức vô tận của cộng đồng và nhân loại.

Bạn có hay nói câu này không vậy?

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 24, 2013)

Nhân ngày thơ Việt, cùng nói chuyện dâm
"Nhà có 5 nàng tiên thắng lớn", vui ít buồn nhiều

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  1. Cám ơn bài viết của tác giả. Giờ thì mình đã biết rằng mình phải bắt đầu từ đâu.