Please log in or register to do it.

Bánh Tét và bánh xèo là đồ ăn của Lục gùa nhen mấy bạn. Còn Nguyễn Ngọc Long Blackmoon hạng cháu chắt nên chỉ được ăn cơm cháy thui. Hic hic. Cuộc sống khổ đau :-(

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Nói một lời gian dối thì phải...
Dinner

Your email address will not be published. Required fields are marked *