Please log in or register to do it.


Những tình nguyện viên đầu tiên của Ngày Hạnh Phúc ngoài Hà Nội.

Phi đội chim ưng chuẩn bị đập tan cái giá rét của Hà Thành, mang chút hơi ấm đến với những hoàn cảnh khó khăn phải kiếm sống trong thời gian nửa đêm về sáng ở thủ đô Hà Nội.

Đây là chưong trình thử nghiệm cho buổi chính thức ngày 8/3/2013.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Tue, 05 Mar 2013 at 02:44 PM)

Tổng biên tập của nhiều báo lớn sẽ họp "Đại hội diên hồng
Một cụ ông 88 tuổi nằm trên nền đất xi măng

Your email address will not be published. Required fields are marked *