Please log in or register to do it.


Một cụ ông 88 tuổi nằm trên nền đất xi măng, trước cửa shop thời trang khu đất vàng Hồ Hoàn Kiếm.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Tue, 05 Mar 2013 at 02:44 PM)

Những tình nguyện viên đầu tiên của Ngày Hạnh Phúc ngoài Hà Nội.
Sống trên đời, thấy phải thì làm

Your email address will not be published. Required fields are marked *