Please log in or register to do it.


… sống trên đời, thấy phải thì làm, mà làm cũng đừng nghĩ sẽ được đáp đền xứng đáng, vì có những thứ quý giá lắm, chẳng gì bù đắp được đâu!

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – Tue, 05 Mar 2013 at 02:44 PM)

Một cụ ông 88 tuổi nằm trên nền đất xi măng
Ban tổ chức Bài Hát Yêu Thích quyết định treo mic Bùi Anh Tuấn

Your email address will not be published. Required fields are marked *