Please log in or register to do it.

Không phải chuyện gì ở trên đời cũng có thể cắt nghĩa và lý giải trong vài câu nói…

Nguyễn Ngọc Long

Trời ơi riết rồi ở cái chung cư này đau tim quá.
A pictures is worth a thousand words

Your email address will not be published. Required fields are marked *