Please log in or register to do it.

Trời ơi riết rồi ở cái chung cư này đau tim quá. Vô thang máy nghe một bác gái kể chuyện cắt khoá, lên lầu gặp ông tổ trưởng cảnh báo chuyện cắt khoá, vô nhà thì thấy tờ giấy mời đi dự lễ tổng trộm cắt khoá. Đã 21/12 đâu mà đại loạn vậy trời :-((((((

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Nhìn trong mùa đông ta sẽ biết cây nào xanh thực sự
Không phải chuyện gì ở trên đời...

Your email address will not be published. Required fields are marked *