Please log in or register to do it.

Khen ngợi ưu điểm người khác một cách thật lòng vô điều kiện là chứng tỏ ta đã vượt thoát được sự tự mãn và thành kiến của ta về người ấy.

Nguyễn Ngọc Long

Bà tiên Cát Bụi sau "Một Bữa No"
Bạn vẫ cứ là người thành công nếu sau bạn là một gia đình nồng ấm

Your email address will not be published. Required fields are marked *