Please log in or register to do it.

Thật lòng mong muốn các bạn trên facebook Nguyễn Ngọc Long luôn có những giây phút thế này.

“Cho dù trong mắt cả thế giới bạn là người thất bại, nhưng nếu có một gia đình nồng ấm yêu thương thì bạn vẫn cứ là một người thành công”

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Khen ngợi ưu điểm người khác một cách thật lòng...
Đi ăn khuya với cô Lờ Tê Tú

Your email address will not be published. Required fields are marked *