Please log in or register to do it.

Hiểu biết của chúng ta về dòng sông khác xa hiểu biết của con cá trên dòng sông ấy.

Ai cũng ngộ được câu này thì thế giới đỡ tốn năng lượng để cãi nhau.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

A pictures is worth a thousand words
Kẻ bần cùng dưới đáy xã hội mang tên "đúng giờ"

Your email address will not be published. Required fields are marked *