Please log in or register to do it.

Cảm ơn anh chị em bạn bè đã có mặt đông đủ chung vui trong đêm sinh nhật lần thứ 18 của mình.

Thật là hạnh phúc quá đi. I love you all.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 03, 2013 at 01:46AM)

WOM - TRUYỀN THÔNG BẰNG TRUYỀN MIỆNG
Trời ơi chó ỉa lên giường thúi quá.

Your email address will not be published. Required fields are marked *