Please log in or register to do it.

Trời ơi chó ỉa lên giường thúi quá :-((((

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – February 02, 2013 at 06:46PM)

Cảm ơn anh chị em bạn bè đã có mặt đông đủ chung vui trong đêm sinh nhật lần thứ 18 của mình
Về nhà đi

Your email address will not be published. Required fields are marked *