Please log in or register to do it.

Ái tình là trường học đào tạo ra những thằng điên!

Nguyễn Ngọc Long

Khi tiền bạc lên tiếng thì sự thật im lặng.
Bản kiểm điểm

Your email address will not be published. Required fields are marked *