Please log in or register to do it.

Theo nguồn tin riêng mà Mèo Mun Group vừa nhận được qua SMS thì Phương Uyên đã “nhận trách nhiệm” trong buổi họp kín chiều nay ở trụ sở của Cát Tiên Sa. He he.

Khi tiền bạc lên tiếng thì sự thật im lặng. Hy vọng ngày mai tiền bạc sẽ câm họng lại… một lần!

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Liệt kê giúp các món ăn có trong dĩa.
Ái tình là trường học đào tạo ra những thằng điên!

Your email address will not be published. Required fields are marked *