Please log in or register to do it.

Bạn nào trình cao vô liệt kê dùm các món có mặt trog dĩa này dùm mình với ;-))

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Món Huế, chè, và cuối cùng là trái cây
Khi tiền bạc lên tiếng thì sự thật im lặng.

Your email address will not be published. Required fields are marked *