Please log in or register to do it.

Sao họp báo dạo này ưa biểu quyết vậy mấy bạn? Cao Thái Sơn biểu quyết chuẩn men, rồi giờ Đàm Vĩnh Hưng kêu biểu quyết mời Phương Uyên ở lại :-))))))

Nguyễn Ngọc Long

Phương Uyên đã thú nhận "tất cả chỉ là chuyện tình cảm cá nhân"
Giám đốc âm nhạc của Đờ Voi từ chức

Your email address will not be published. Required fields are marked *