Please log in or register to do it.

Ehhhhh, có người đang trình bày cho tui coi “Bằng chứng công ty Cổ phần Bài Hát Yêu Thích gian dối và lừa hàng triệu khán giả truyền hình” trên sóng VTV nè. Gần trăm trang đọc nhức óc quá.

Nghe đồn chiều thứ 2 bên đó gặp gỡ báo chí có cả luật sư. Dzui nghen.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 12, 2013 at 12:44PM)

Bim Bum tôm cay của Bé Ji Min Kyu
Bệnh Trẻ Mãi Không Già

Your email address will not be published. Required fields are marked *