Please log in or register to do it.

Đây là bé Ji Min Kyu và món quà kỷ niệm Ji Min Kyu tặng chú Long sau khi 2 đứa thi đấu chém trái cây trên iPad: một bịch bim bim tôm cay. Kakakakaka.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 12, 2013 at 03:11PM)

Ghi nhanh - Nguyễn Ngọc Long
Xem Bằng chứng công ty Cổ phần Bài Hát Yêu Thích gian dối

Your email address will not be published. Required fields are marked *