Please log in or register to do it.

Ở đâu đó trong những làng quê Việt Nam, trong những gia đình Việt Nam luôn có những bà mẹ tràn ngập tình yêu thương, những người phụ nữ hy sinh quên mình vì chồng con. Nhưng chỉ đến khi mất mát người ta mới hiểu những gì mà mình đã từng có quý giá đến chừng nào.

Mai là cuối tuần rồi đó, tranh thủ về nhà với Mẹ thôi nhé các tình yêu u003C3

Long Velo

Cẩn thận với Wechat, Tencent...
Giáo sư Nguyễn Lân Dũng

Your email address will not be published. Required fields are marked *