Please log in or register to do it.

2 bà cháu đi chơi “sông nước miền Tây” giữa lòng Quận 7 nè. Đẹp quá, mát quá, thích quá :-))))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 29, 2012 at 05:32PM)

Chả mực đặc sản Hải Phòng
Sống Bình Yên và Hạnh Phúc khi thấu hiểu "Phương trình cuộc đời"

Your email address will not be published. Required fields are marked *