Please log in or register to do it.

Có một nhân vật huyền bí, hoàn hảo luôn được ba mẹ chúng ta nhắc đến mỗi khi dạy bảo con cái, đó là… “con nhà hàng xóm”.

Có nhiều nhân vật huyền bí, hoàn hảo luôn được thầy cô chúng ta nhắc đến mỗi khi dạy bảo chúng ta, đó là… “các anh chị khoá trước”.

Forever idiot :-(

Nguyễn Ngọc Long Velo

Khi đẹp trời, người ta dễ quên những lời thề nguyền trong gió bão
Học tập hăng say máy bay cũng sẽ có

Your email address will not be published. Required fields are marked *