Please log in or register to do it.

Chả mực đặc sản Hải Phòng, em Hoàng Thuỳ Linh tặng. Bữa nay ăn một nửa bên Quận 7, ngày mai mang một nửa về Bình Chánh gầy độ tiếp tập 2.

Xíu quên, hôm qua còn được bà Hương gửi cho một bịch trà hoa cúc nguyên chất thơm nức mũi.

Mẹ cũng vừa mới gọi điện order mình mang xuống nửa ký hành nuối, 2 hũ rượu nếp và 6 cái bánh đúc lạc nữa.

Mai chắc lại phải ăn chơi ngập mặt sáng đêm nữa rầu. Mệt thật :-)))))

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – December 29, 2012 at 07:22PM)

Những cái loa rè tốt nhất là nên câm họng lại
Hai bà cháu đi chơi "sông nước miền Tây"

Your email address will not be published. Required fields are marked *