Please log in or register to do it.

Đây là một người mà Nguyễn Ngọc Long Blackmoon vô cùng yêu quý – Giáo sư Nguyễn Lân Dũng.

Giáo sư cho biết khi thấy ông “nổi tiếng”, có nhiều người nói với ông rằng nên chú tâm làm khoa học. Ông giải thích rằng “cái gọi là người của công chúng và nhà khoa học không có gì đối chọi nhau đâu, bởi khi được bà con biết đến, thì việc phổ biến kiến thức khoa học sẽ hiệu quả hơn nhiều”.

Ông quan niệm cứ sống tự nhiên và trong sáng thì không lo người khác hiểu nhầm. “Thật khó có thể làm hài lòng tất cả mọi người. Nhưng thế mới là đời sống, mới là sự đa dạng của xã hội”, giáo sư nói.

Nhìn giáo sư Nguyễn Lân Dũng, không ai nghĩ rằng ông đang mang hai ống thép (stent) trong động mạch nuôi tim, bởi ông luôn tươi cười. Ông nói căn bệnh có thể khiến ông bị đột quỵ bất cứ lúc nào nên thời gian còn lại là quá ngắn để ông hoàn thành cả núi công việc đang chờ.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Tình yêu thương
Nếu là GAY, bạn sẽ được an toàn

Your email address will not be published. Required fields are marked *