Please log in or register to do it.

Mới đó mà đã 6 năm rồi đó Nguyễn Ngọc Long

Cảm ơn em và cảm ơn các khóa học của em rất nhiều!

Nhờ những kiến thức của Khóa Truyền thông, 6 năm qua, Viện Giáo Dục đã từng bước xây dựng được HỆ SINH THÁI TRUYỀN THÔNG online trên NHIỀU MẶT TRẬN, với:

  1. 2 website (2 địa chỉ web đây: http://iedv.edu.vn & http://lethilananh.vn)
  2. 4 ladipage
  3. 8 Fanpage
  4. 4 profile
  5. 8 kênh Youtube (Điển hình là kênh Lê Thị Lan Anh Viện trưởng Viện Giáo dục IEDV, Viện Phát triển Giáo dục và Trí tuệ Việt, Bàn tính thông minh VinaBacus, Hệ thống trường Mầm non Paris Montessori…)
  6. 3 kênh blog.

Đúng là, phải có người DẠY CHO CHÚNG TA THAY ĐỔI TƯ DUY. Từ tư duy HỮU XẠ TỰ NHIÊN HƯƠNG, sang tư duy NẾU BẠN KHÔNG NỔI TRỘI LÀ CÓ TỘI (đương nhiên là bạn phải giỏi, thực giỏi, sản phẩm bạn thực tốt, thực giá trị cho cộng đồng).

Cứ thế, từng bước ứng dụng những kiến thức Long Nguyễn chia sẻ, đọc các bài Long viết, xem những video Long phân tích case study – mà đến nay, chị thấy tự tin hơn, chủ động hơn rất nhiều trong việc định hướng, điều phối các phòng/ban trực thuộc về truyền thông.

Một lần nữa, rất cảm ơn Nguyễn Ngọc Long!!! Luôn biết ơn mối PHƯỚC DUYÊN của chúng ta! Mãi hạnh phúc và TRUYỀN LỬA, TRUYỀN NGHỀ đến cộng đồng em nhé!

“Mang theo TÂM BIẾT ƠN, chúng ta cùng nhau ĐI KHẮP THẾ GIAN”

Yêu em!

Chị

Lê Thị Lan Anh

Hà Nội, 16/12/2019

P.s: Viết nhân kỷ niệm 6 năm ngày chúng ta là bạn!


Nguồn: Chị Lê Thị Lan Anh – Viện trưởng Viện giáo dục IEDV, đăng trong group Gia Đình Trăng Đen

(Tiêu đề do người biên soạn đặt)

Nâng cao trải nghiệm khách hàng bằng phương pháp "nhấc mông lên"
Sự tử tế

Your email address will not be published. Required fields are marked *