Please log in or register to do it.

“Muốn hiểu một người, chỉ cần xem mục đích đến và xuất phát điểm của họ có giống nhau không, thì có thể biết được họ có thật lòng không”

Nguyễn Ngọc Long Velo

Chén cơm đạm bạc do chính tay em Alexander Phạm nấu
Nghe Betrayal lúc nửa đêm

Your email address will not be published. Required fields are marked *