Please log in or register to do it.

Nửa đêm nghe Yao Si Ting hát Betrayal cứ như cứa vào tim ấy, làm sao mà ngủ được? Nhưng mà không nghe thì càng không ngủ được hơn. Thôi nghe và thức làm cú đêm nay…

Nguyễn Ngọc Long Velo

Muốn hiểu một người...
Thông báo: mình đã nghỉ điều hành VELO

Your email address will not be published. Required fields are marked *