Please log in or register to do it.

Mình có một nguyên tắc là không tag bạn bè vào những hình ảnh trên facebook khi không có mặt họ trong hình. Nói chung mình “dị ứng” các thể loại tag “quảng cáo” nên cũng không làm điều tương tự với bất cứ ai.

Tuy nhiên, đôi khi có những thông tin không đến đúng được những người cần đọc nên hình này mình xin phép tag một số người liên quan ạ.

Mình xin thông báo lại một lần nữa và chính thức là mình đã nghỉ điều hành VELO từ ngày 16/08/2012. Lý do: dưỡng bệnh.

Cảm ơn các bạn đã quan tâm và chia sẻ. Chụt chụt.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Nghe Betrayal lúc nửa đêm
Chết vì thiếu hiểu biết

Your email address will not be published. Required fields are marked *