Please log in or register to do it.

Sếp đi hội thảo 4 ngày trên bản, trợ lý cũng được cho nghỉ 4 ngày (nhưng không phải vì sếp nghỉ, mà để bù lại khoảng thời gian làm việc hộc mật trong Sài Gòn nửa tháng).

truyen thong trang den

Em í nghỉ ở nhà cũng tích cực đi chơi, cũng tích cực gặp gỡ bạn bè tụ tập. Nhưng đổi lại, biết lấy tiền lương đi mua giày cho mẹ, biết nói những lời yêu thương, biết chăm sóc mẹ khi trời trở rét. Với anh, như vậy là một nhân viên tốt, đáng tin và cần trân trọng.

Vì trong mắt anh, bất cứ ai biết yêu thương chăm sóc cho cha mẹ của mình thì đó là một người con đàng hoàng tử tế. Một người con tử tế thì có “nguy cơ” trở thành một người nhân viên tử tế. Một người nhân viên tử tế thì có “nguy cơ” trở thành một nhân viên tài giỏi.

Vì cái “tử tế” trong công việc là nền tảng của việc biết lắng nghe, chịu thương chịu khó, chịu khổ để hoàn thiện kỹ năng. Cái nền tảng yêu thương gia đình là động lực để phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong công việc .

Em có thể chưa làm cho anh cảm thấy tự hào vì chưa học cao hiểu rộng, chưa tài giỏi lanh lợi như nhiều người khác. Nhưng em hoàn toàn có thể làm cho anh tự hào vì đã sống như một người tử tế.

Hoà Bình đang lạnh tê người, nhưng nhìn hình này thì ấm lắm. Cảm ơn Triệu Gia Khánh, người trợ lý đắc lực của anh.

Nguồn: Nguyễn Ngọc Long – https://goo.gl/8SIJf4

[knip] Học bơi trong 2 giờ bằng phương pháp Học Từ Nguyên Lý, Hiểu từ gốc rễ
Những phong tục kiêng cữ thú vị của người Việt Nam trong dịp Tết cổ truyền

Your email address will not be published. Required fields are marked *