Please log in or register to do it.

Một khi đồng tiền đã lên tiếng thì sự thật chỉ có nước câm họng lại :-))))

Nguyễn Ngọc Long

Chuyện cái "Đờ Zoi" với mình nó chỉ nhỏ như hạt cát.
Ngày hạnh phúc quay trở lại

Your email address will not be published.