Please log in or register to do it.

Một khi đồng tiền đã lên tiếng thì sự thật chỉ có nước câm họng lại :-))))

Nguyễn Ngọc Long

Chuyện cái "Đờ Zoi" với mình nó chỉ nhỏ như hạt cát.
Ngày hạnh phúc quay trở lại

Your email address will not be published. Required fields are marked *