Please log in or register to do it.

Hội nhà báo suy đồi đạo đức và xuống cấp về văn hóa đi ăn khai trương quán bún đậu cô Khàn u003C3

Từ trái qua: Nhà báo xuống cấp nhận thức Giày Đỏ, NSƯT suy giảm miễn dịch Myuyen Dang, blogger vô văn hóa Cô Gái Đồ Long, nhà báo suy đồi đạo đức Alec Luong, nhà báo – người mẫu suy kiệt quệ Yen Ngoc Duong (Y)

Tặng cô Phương Xấu làm bài đăng báo.

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Cảm ơn vì trời mưa lớn đúng như...
Tặng cô Phương Xấu làm bài đăng báo khai trương quán bún đậu Cô Trang Khàn

Your email address will not be published. Required fields are marked *