Please log in or register to do it.

Cảm ơn vì trời mưa lớn đúng như dự đoán của mình. Còn lý do tại sao lại cảm ơn thì chút nữa mình sẽ “khai thật” trong lúc offline u003C3

2.30pm tại Hoa Cafe, số 430/7 Cách Mạng Tháng 8 nhen mấy bạn. Mình bắt đầu ở nhà chạy qua đây.

Nguyễn Ngọc Long

Rất đông và ấm cúng bất chấp trời mưa nhé mọi người.
Hội nhà báo suy đồi đạo đức và xuống cấp...

Your email address will not be published. Required fields are marked *