Please log in or register to do it.

Kẻ yếu không bao giờ có thể tha thứ, vì tha thứ là phẩm chất chỉ tồn tại ở kẻ có sức mạnh thực sự trong tâm hồn và trí óc.

Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.

Long Velo

Phòng này toàn con gái mà chú.
Từ nay đã có honda đi rồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *