Please log in or register to do it.

Mới sáng sớm bác tổ trưởng đã qua ringgg chuông inh ỏi:

– Ngủ hả?

– Dạ đâu có con ủi đồ đi mần nè chú.

– (soi soi) … Ở trỏng nhớ móc khoá zô nhen. Hôm qua nó đi cậy cửa 4 căn kế bên đó, biết hông?

– Dạ biết. Con đã đọc được thông báo trên facebook.

– (ngẫm nghĩ … >#^%{|~$$>u003C~~$$%%*++*…) … Uhm ở đây ở mấy người?

– Dạ 3. Ý 4 người. Mà ở có 3 người à chú.

– Sao bữa thấy đông lắm…

– Dạ tụi nó qua chơi đó chú.

– … có cả con gái, ở lại như khuya lắm …

– Phòng này toàn con gái mà chú.

– (ngẫm nghĩ … >#^%{|~$$>u003C~~$$%%*++*…) (bốc khói) (đi luôn)

Long Velo

Ngắm đường phố cũng thấy vui
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.

Your email address will not be published.