Please log in or register to do it.

Mới sáng sớm bác tổ trưởng đã qua ringgg chuông inh ỏi:

– Ngủ hả?

– Dạ đâu có con ủi đồ đi mần nè chú.

– (soi soi) … Ở trỏng nhớ móc khoá zô nhen. Hôm qua nó đi cậy cửa 4 căn kế bên đó, biết hông?

– Dạ biết. Con đã đọc được thông báo trên facebook.

– (ngẫm nghĩ … >#^%{|~$$>u003C~~$$%%*++*…) … Uhm ở đây ở mấy người?

– Dạ 3. Ý 4 người. Mà ở có 3 người à chú.

– Sao bữa thấy đông lắm…

– Dạ tụi nó qua chơi đó chú.

– … có cả con gái, ở lại như khuya lắm …

– Phòng này toàn con gái mà chú.

– (ngẫm nghĩ … >#^%{|~$$>u003C~~$$%%*++*…) (bốc khói) (đi luôn)

Long Velo

Ngắm đường phố cũng thấy vui
Hãy yêu sự thật, nhưng hãy tha thứ cho lầm lỗi.

Your email address will not be published. Required fields are marked *