Please log in or register to do it.

Những thất bại và đau khổ mà bạn gặp phải thực ra luôn ít hơn rất rất nhiều lần so với những hạnh phúc mà bạn hiện đang nắm giữ.

Vậy nên hãy đừng than vãn nữa. Tiếng than vãn, trách thương chỉ làm mọi cơ hội hoảng sợ và tránh xa bạn mà thôi.

Hải Minh

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Chung kết thegioithu3 next top angel
Lời cô vừa dạy!

Your email address will not be published. Required fields are marked *