Please log in or register to do it.

Mình vừa gửi đi khoảng 20 CV của 20 bạn cho một số công ty tuyển dụng vị trí PR/Marketing. Chúc các bạn may mắn nhé.

(Nguồn: Nguyễn Ngọc Long’s Facebook – January 09, 2013 at 10:30PM)

ĐÁNG ĐỒNG TIỀN
Có bạn nào viết mảng pháp luật - xã hội liên quan đến An ninh, trật tự trộm cướp không ạ?

Your email address will not be published. Required fields are marked *