Please log in or register to do it.

Đối với năng lực thì chỉ có một cách chứng minh duy nhất, đó là “hành động”. Hành động sai, hoặc thậm chí đôi khi là thất bại thì bạn vẫn sẽ chứng minh được năng lực của mình, nếu có!

Nguyễn Ngọc Long Velo

Wishlist
Tiến sĩ Đõ Thu Hằng bị mình bắt cóc

Your email address will not be published. Required fields are marked *