Please log in or register to do it.

Tiến sĩ báo chí Đỗ Thu Hằng, giảng viên Học viện báo chí tuyên truyền Hanoi vô Saigon dạy các bạn thạc sỹ truyền thông bị bạn Nguyễn Ngọc Long bắt cóc.

Thực ra vị tiến sĩ này tên thật là bà Hằng hâm :-)))))))

via Nguyễn Ngọc Long Blackmoon’s Facebook

Cách chứng minh năng lực
Họp báo Một triệu cuốn sách cho trẻ em khao khát đọc.

Your email address will not be published. Required fields are marked *