Please log in or register to do it.

Cổ nhân dạy “Sự thật là điều đáng quý giá nhất mà chúng ta có được, phải biết tiết kiệm và trân trọng nó”.

Thế nhưng nhìn thấy một “thằng cô hồn” đang thực hiện hành vi “móc túi” thì phải nói ra thôi. Không thể để nó làm “việc xấu” hãm hại người này người kia mãi được.

Tình thế bắt buộc thôi, em xin lỗi “anh cô hồn” ạ!

Nguyễn Ngọc Long

Nghề báo nó thế
Đã hết thời gian dưỡng bệnh rồi

Your email address will not be published. Required fields are marked *